Vy sa pýtate , my odpovedáme:

 

Otázka: Už viacero spolužiakov sa ma pýtalo, či v prípade neúčasti na stretnutí sa bude

vracať zaplatená suma. Argumentujú tým, že ešte presne nemôžu vedieť, či v

danom termíne budú schopní prísť.

Odpoveď: Áno, ak Vaši spolužiaci zavčasu oznámia svoju neúčasť na stretnutí, účastnícky

poplatok im bude vrátený dohodnutým spôsobom.

 

Otázka: Rada by som sa opýtala, aký rozdiel (okrem farby) je v čiernobielej a farebnej

Pamätnici.

Odpoveď: Rozdiel je ten, že Pamätnica je čiernobiela publikácia, ktorá zachytáva celých 150

rokov od založenia gymnázia( podobná vyšla pred 5 rokmi). Publikácia GMK 2007-

2012 zachytáva podrobne a vo farbe posledných 5 rokov zo života školy.

 

Otázka: Chcem sa opýtať, čo je zahrnuté v účastníckom poplatku 15 € ?

Odpoveď: V tejto sume je zahrnutý prípitok, dvakrát večera, káva, hudobná produkcia

a malé prekvapenie.

Otazka: Chceme Vás požiadať, či je možné predĺžiť termín prihlásenia sa a zaplatenia

poplatkov, pretože v našej triede bola zmenená kontaktná osoba a neskoro sme

sa dostali k potrebným informáciám o stretnutí.

Odpoveď: Vo výnimočných prípadoch je to možné, napr. do 15.6.2012. Pre nás je dôležité

zistiť najmä záujem o publikácie, aby sme vedeli aspoň približne, koľko kusov

máme dať vytlačiť

 

Otázka:  Spolužiaci sa ma pýtajú, či si nemôžu zakúpiť pamätnicu až priamo na stretnutí.

Odpoveď: Z vyššie uvedenej odpovede vyplýva, že potrebujeme vedieť záujem o publikácie

čím skôr. Samozrejme dáme vytlačiť aj určitú rezervu, ale potrebujeme vedieť

aspoň rádovo, koľko stoviek kusov máme dať vytlačiť, keďže cenovo to nie je

zanedbateľná položka.